Ludwig Guttenbrunn — Portrait of Princess Ye. Golenishcheva-Kutuzova, 1797